მართვა


პრეზიდენტი,
ვიცე პრეზიდენტი,
ბიზნესის სკოლის დირექტორი,
ხარისხის უხრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,
სასწავლო პროცესის მართვის სამასახურის უფროსი,
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი,
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი,
იურიდიული სამსახურის უფროსი,
საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების სამსახურის უფროსი

სასარგებლო ბმულები