ავტორიზაცია


უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 01 აგვისტოს # 10 გადაწყვეტილებით ამერიკის ბიზნესის აკადემიას მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (ავტორიზაცია)

სასარგებლო ბმულები